Bli medlem

Dersom dere ønsker og melde dere inn i Hundvåg Båtforening ber vi dere om å fylle ut skjema som dere finner link til her, se «blå boks» på siden.

Skjema må dere lagre på egen maskin eller sky før dere sender det inn til styret i HBF.

Som innmeldt medlem vil dere få status som støttemedlem og kostnaden for dette er 600,- pr. år.

Som støttemedlem vil dere få tilgang til servicebrygger og alle andre rettigheter som medlemmer har, og dere vil også kunne melde dere opp på venteliste for båtplass.

Ventelisten vil finnes under medlemsseksjonen på hjemmesiden.

Vi ber dere også om å lese vedtektene og havnereglementet slik at dere er klar over hvilke krav og forpliktelser det medfører å være medlem av HBF.