Velkommen til Hundvåg Båtforening

Utsatt Generalforsamling pga Covid-19 situasjonen og gjeldende smittevern

Vi i styret ser oss dessverre nødt til å utsette Generalforsamlingen for 2021 pga gjeldende smiittevern og den pågående Covid-19 situasjonen.

Møtet flyttes til høsten og vi håper og tror at smittesituasjonen er betydelig bedret til da.

 

Sted: Speiderhuset Øytun, Berge Odelsvei 36, Hundvåg

Dato: Torsdag 26.August 2021

Klokken: 19.00

 

Dagsorden:

  1. Godkjenning av møte innkalling og dagsorden
  2. Styrets årsberetning
  3. Revidert regnskap
  4. Handlingsplan
  5. Orientering fra KNBF om fordeler ved medlemskap
  6. Avstemning om eventuell innmelding i KNBF
  7. Forslag til vedtektsendringer
  8. Innkomne forslag
  9. Valg

 

Sak 7) Forslag til vedtektsendringer:

Ref. HBF vedtekter §3: GENERALFORSAMLING OG EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Punkt 1:

Ordinær generalforsamling avholdes i mars måned. Dato bestemmes av styret og skal kunngjøres på foreningens web side, sammen med dagsorden og med minst 14 (fjorten) dagers varsel. Det vil også bli hengt opp oppslag på informasjonstavlene ved båthavnene.

Punkt 2:

Innkomne forslag til endring:

Forslag om endring av vedtektene som presiserer at all kommunikasjon fra styret til medlemmene skal være elektronisk.

 

Sak 8) Innkomne forslag:

Innkomne forslag må være levert til styret til Hundvåg Båtforening, Postboks 12, 4086 Hundvåg, alternativt via mail til sekretær; videik@equinor.com, innen 19 april 2021.

 

Sak 9) Valg:

                                                 20.08.2020                  29.04.2021
Leder                           Tor Rune Bersagel                     Valgt for 2019-2021       På valg

Nestleder                    Are Johan Olsen                        Valgt for 2020-2022     Ikke på valg

Sekretær                      Vidar Eiken                                Valgt for 2019-2021      På valg

Kasserer                      Morthen Helgøy                        Valgt for 2020-2022     Ikke på valg

Havnesjef                    Arne Morten Nygård                Valgt for 2020-2022     Ikke på valg

Prestø:

Bryggesjef                    Rune Melkevig                          Valgt for 2019-2021     På valg

V. Bryggesjef              Cato Jansen                                 Valgt for 2019-2021     På valg

Indre Vågen:

Bryggesjef                   Odd K. Andersen                       Valgt for 2020-2022    Ikke på valg

V. Bryggesjef              Rolf Birkedal                               Valgt for 2020-2022    Ikke på valg

Revisorer:

Olav Madsen                                                                     Valgt for 2019-2021     På valg

Rolf I. Asbjørnsen                                                           Valgt for 2020-2022    Ikke på valg

Valgkomiteen:

Harald Håvardstein                                                        Valgt for 2020-2022     Ikke på valg

Terje Eidsmo                                                                    Valgt for 2019-2021      På valg

 

Valgkomite fremsetter forslag til nye kandidater på møtet.

 

Dokumentasjon for Generalforsamling kan finnes på medlems delen av vår hjemmeside.

 

Vel møtt!

Det vil IKKE bli servering pga smittevernstiltak.

Med vennlig hilsen Styret HBF


 

Miljøstasjonen på Prestø

For å få tilkomst til rommet for batterier og spillolje må det benyttes en nøkkel som henger på veggen inne i bua på Prestø. For å komme inn i bua brukes nøkkelbrikke.

Dette for info.

Mvh Styret

————————————————————————————————————————————————

 

Bruk av HBK sin båtramp

Da har vi klart å få til en avtale om bruk av rampen til HBK. Nøkkel fås av Rolf som stort sett er på holmen mellom 10 og 16 hverdager. Ved behov utenom dette kan han nås på 99013180. Da må det påregnes en Cider som takk for god service

Mvh Styret


 

Overlevering av arkiv fra Hundvåg båtforening

HBF mottok for en tid tilbake en henvendelse fra Stavanger byarkiv med forespørsel om vi ønsket at foreningens arkiver skulle oppbevares hos Stavanger byarkiv. Tilsvarende henvendelse er for øvrig sendt til alle båtforeninger i Stavanger kommune.

Stavanger byarkiv har som oppgave å ta vare på og dokumentere alle sider av kommunens og byens historie, og de oppbevarer og formidler arkiver fra Stavanger kommune, lokale bedrifter, foreninger, organisasjoner og privatpersoner.

Styret i HBF diskuterte forslaget og ble enig om overføring av vårt arkiv til Stavanger byarkiv. Overføring av arkiv ble foretatt 15.11.2019, og signert kontrakt er vedlagt.

Arkivet ble grundig gjennomgått og sortert, slik at det overførte materialet ble klassifisert som åpent og derved kan gjøres kjent for allmennheten.

HBF har valgt å deponere arkivet, det betyr at vi beholder eiendomsretten, men innholdet er klassifisert som åpent.

Arkivet er nå registrert som privatarkiv PA-0658. Når arkivet er ordnet blir digital katalog over materialet publisert på arkivportalen.no.

Dette til medlemmenes orientering.

Signert kontrakt: Avtale mellom HBF og Stavanger Byarkiv

Hilsen styret

 

————————————————————————————————————————————————-

 

INFO angående vinterstrøm for båter HBF

Gjeldende fra 1.november til 30.april 2020/2021

Som vedtatt i generalforsamling blir det kun mulighet for medlemmer som benytter seg av HBF sine strømkabler med integrert Kw/t måler å ha vinterstrøm.

Medlemmene blir da fakturert for reelt forbruk.

Ta kontakt med havnesjef eller bryggesjef for tildeling av kabel.

For medlemmer tilhørende indre havn skal Rolf Birkedal kontaktes på telefon 99013180.

NB!

Alle andre kabler som er tilkoblet HBF strømsøyler blir fjernet etter 1.november 2019.

 

Hilsen Styret

 


Hundvåg båtforening HBF

Foreningens formål er å arbeide for en god småbåthavn med et godt båtmiljø for medlemmene, og ivareta medlemmenes interesser som båtbrukere overfor myndigheter og samfunn.

Foreningen ble opprettet i 1963 og hadde 50 års jubileum i 2013. Pr i dag er vi ca 200 medlemmer og en velfungerende forening.

Hundvåg Båtforening har 2 bryggeanlegg i god stand, Prestø og Indre havn. Flytebryggene ble skiftet ut for noen år siden og det har også blitt utført oppgraderinger på det elektriske både på ytre og indre havn. Utskiftinger av utriggere og annen løpende utbedringer blir utført etter som det er behov.

I 2014 ble HBF kåret til årets båtforening av bladet Båtmagasinet, og dette setter vi stor pris på både medlemmer og styret.

Link til reportasjen som var i Båtmagasinet, årets båthavn 2014.

HBF blir drevet på dugnad av et valgt styre som er valgt av medlemmene på generalforsamling. Generalforsamlingen blir gjennomført 1 gang i året, i mars måned.

HBF er sponsor og samarbeidspartner med Ryfylke friluftsråd.

På hjemmesiden til Ryfylke friluftsråd vil dere finne mange flotte forslag til turer både med og uten båt.

Vi kan også med glede informere om at vi har inngått en avtale med Aboat  som vil gi medlemmer av HBF 15 % rabatt på timepris ved service/reparasjon.