Velkommen til Hundvåg Båtforening

Innkalling til alle medlemmer av Hundvåg Båtforening for Generalforsamling – 2018

Sted: Lions lokaler på Buøy – tidl. SR-Bank filial

Dato: Torsdag 15.mars 2018

Klokken: 19.00

Vennligst Bekreft din deltagelse med å sende en sms eller mail til sekretær innen 01.03.2018.

Dette pga. både plass og servering.

Dokumentasjon for Generalforsamling kan finnes på medlemsdelen av vår hjemmeside.

Gjør også oppmerksom på at det i år ikke vil bli sendt ut invitasjon i posten slik som tidligere år.

 

Hilsen styret

 

————————————————————————————————————————————————-

 

INFO angående vinterstrøm for båter HBF

Gjeldende fra 1.november til 30.april 2017/2018

Som vedtatt i generalforsamling blir det kun mulighet for medlemmer som benytter seg av HBF sine strømkabler med integrert Kw/t måler å ha vinterstrøm.

Medlemmene blir da fakturert for reelt forbruk.

Ta kontakt med havnesjef eller bryggesjef for tildeling av kabel.

For medlemmer tilhørende indre havn skal Rolf Birkedal kontaktes på telefon 99013180.

NB!

Alle andre kabler som er tilkoblet HBF strømsøyler blir fjernet etter 1.november 2017.

 

Hilsen Styret

———————————————————————————————

 

OBS! OBS!

Fredag den 19.05.17 blir låsen i hovedporten byttet.

Ny nøkkelbrikke vil bli delt ut, mot innlevering av gammel nøkkel, fredag den 19.05.17 kl. 18:00 i brakken på holmen.

Skulle ikke dette passe kan Rolf Birkedal 99013180 eller Odd Karsten Andersen 93007913 kontaktes for nærmere avtale.

 


Hundvåg båtforening HBF

Foreningens formål er å arbeide for en god småbåthavn med et godt båtmiljø for medlemmene, og ivareta medlemmenes interesser som båtbrukere overfor myndigheter og samfunn.

Foreningen ble opprettet i 1963 og hadde 50 års jubileum i 2013. Pr i dag er vi ca 200 medlemmer og en velfungerende forening.

Hundvåg Båtforening har 2 bryggeanlegg i god stand, Prestø og Indre havn. Flytebryggene ble skiftet ut for noen år siden og det har også blitt utført oppgraderinger på det elektriske både på ytre og indre havn. Utskiftinger av utriggere og annen løpende utbedringer blir utført etter som det er behov.

I 2014 ble HBF kåret til årets båtforening av bladet Båtmagasinet, og dette setter vi stor pris på både medlemmer og styret.

Link til reportasjen som var i Båtmagasinet, årets båthavn 2014.

HBF blir drevet på dugnad av et valgt styre som er valgt av medlemmene på generalforsamling. Generalforsamlingen blir gjennomført 1 gang i året, i mars måned.

HBF er sponsor og samarbeidspartner med Ryfylke friluftsråd.

På hjemmesiden til Ryfylke friluftsråd vil dere finne mange flotte forslag til turer både med og uten båt.

Vi kan også med glede informere om at vi har inngått en avtale med Aboat  som vil gi medlemmer av HBF 15 % rabatt på timepris ved service/reparasjon.

Foreningen er også medlem i KNBF.