Velkommen til Hundvåg Båtforening

Generalforsamling – 2024

Alle medlemmer av Hundvåg Båtforening innkalles med dette til generalforsamling 2024.

 

Sted: Speiderhuset Øytun, Berge Odelsvei 36, Hundvåg

Dato: 14 Mars 2024

Klokken: 19.00         

 

Dagsorden:

 1. Godkjenning av møte innkalling og dagsorden
 2. Status fra Stavanger Kommunes vedrørende nasjonale tiltak for rydding av miljøgifter, med planlagte tiltak for området Galeivågen
 3. Styrets årsberetning
 4. Revidert regnskap
 5. Kontingent/utriggerpris/strømpris
 6. Handlingsplan
 7. Innkomne forslag
 8. Valg

All relevant dokumentasjon finner dere under «For medlemmer».

Vel møtt,

Vennligst bekreft din deltagelse til sekretær eller meld deg på via foreningens Facebook side innen 01.03.2024, pga. enkel servering.

Mvh Styret HBF

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

Høye strømpriser fremdeles

Som dere alle vet har det i en lang periode vært og er fremdeles høye strømpriser, og det er stor usikkerhet knyttet til prising for våren/sommer.

Båtforeninger er ikke inkludert i strømkompensasjonen som er vedtatt, så HBF får dessverre ikke kompensasjon.

Dette medfører at den faste lave prisen dere har betalt for strøm ikke kan fortsette, og vi ser oss dessverre nødt til å regulere pris i henhold til påløpte kostnader.

 

Mvh Styret HBF

——————————————————————————————————————————————————————————

Stopp spredningen av havnespy!

Sjøpungen Didemnum vexillum, også kalt «havnespy» er funnet i Stavanger. Denne fryktede arten kan gro på det aller meste og fortrenger de naturlige artene. Slik kan den føre til store biologiske og økonomiske konsekvenser.

 

 Havnespy kan vokse på båtskrog og fortøyninger

Havnespy er et kolonidannende sekkedyr. Kolonidannende betyr at havnespy vokser som en samling av mange dyr. Arten finnes på hardbunn og sand/steinbunn, men kan også vokse på andre arter i de samme substratene. Den kan også vokse på bildekk, fortøyninger, brygger og båter.

Hva kan du gjøre?

Havnespy klarer ikke å spre seg så langt på egen hånd. Vi har derfor en mulighet til å begrense videre spredning dersom vi følger noen grunnleggende regler:

– Vær oppmerksom dersom du planlegger å flytte båter, utstyr eller annet som har stått ubrukt i sjøen over en periode

– Det er viktig at eiere av båter og andre innretninger som fortøyes i nærheten av kjente kolonier passer på å holde båten/utstyret rent og at det ikke flyttes til nye områder før båten/utstyret er rengjort

– Når du rengjør utstyr skal ikke havnespy tilbake til sjøen, men må legges på land for å tørke og dø

 

Til slutt … Vi ber om at alle båthavner distribuerer dette skrivet til sine medlemmer. Ved mistanke om funn, ta kontakt med Stavanger kommune v/ Cathrine Stabel Eltervåg for videre veiledning (tlf.: 51 91 28 83 / 986 76 987, e-post: cathrine.eltervag@stavanger.kommune.no )

 


Melding fra Kongelig Norsk Båtforbund, KNBF, vedr. HBF medlemskap

Båtforeningens navn: Hundvåg Båtforening,

Medlemskap: Kollektiv,

Startdato for medlemskap: 02.09.2021,

Tillitsverv i båtforeningen: Aktiv,

Link til KNBF, Min Side: https://minside.knbf.no/
Din ID for å logge inn:

Du kan enkelt logge deg inn og kontrollere dine opplysninger ved å gå til www.knbf.no. Din epostadresse skal være registrert som din brukerID.

Har du ikke tilgang til ditt passord, så gjør som følger:

 1. Velg Login til Min Side øverst på www.knbf.no
  2. Velg Glemt/Nytt passord, og skriv inn din ID:
  3.Du vil om kort tid motta en epost som viser hvordan du lager ditt nye personlige passord.Skulle de ha noen spørsmål så ta gjerne kontakt med oss på epost post@knbf.no eller ring oss på 22356800.

Med vennlig hilsen
Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF)


 

Miljøstasjonen på Prestø

For å få tilkomst til rommet for batterier og spillolje må det benyttes en nøkkel som henger på veggen inne i bua på Prestø. For å komme inn i bua brukes nøkkelbrikke.

Dette for info.

Mvh Styret

————————————————————————————————————————————————

 

Bruk av HBK sin båtramp

Da har vi klart å få til en avtale om bruk av rampen til HBK. Nøkkel fås av Rolf som stort sett er på holmen mellom 10 og 16 hverdager. Ved behov utenom dette kan han nås på 99013180. Da må det påregnes en Cider som takk for god service

Mvh Styret


 

Overlevering av arkiv fra Hundvåg båtforening

HBF mottok for en tid tilbake en henvendelse fra Stavanger byarkiv med forespørsel om vi ønsket at foreningens arkiver skulle oppbevares hos Stavanger byarkiv. Tilsvarende henvendelse er for øvrig sendt til alle båtforeninger i Stavanger kommune.

Stavanger byarkiv har som oppgave å ta vare på og dokumentere alle sider av kommunens og byens historie, og de oppbevarer og formidler arkiver fra Stavanger kommune, lokale bedrifter, foreninger, organisasjoner og privatpersoner.

Styret i HBF diskuterte forslaget og ble enig om overføring av vårt arkiv til Stavanger byarkiv. Overføring av arkiv ble foretatt 15.11.2019, og signert kontrakt er vedlagt.

Arkivet ble grundig gjennomgått og sortert, slik at det overførte materialet ble klassifisert som åpent og derved kan gjøres kjent for allmennheten.

HBF har valgt å deponere arkivet, det betyr at vi beholder eiendomsretten, men innholdet er klassifisert som åpent.

Arkivet er nå registrert som privatarkiv PA-0658. Når arkivet er ordnet blir digital katalog over materialet publisert på arkivportalen.no.

Dette til medlemmenes orientering.

Signert kontrakt: Avtale mellom HBF og Stavanger Byarkiv

Hilsen styret

 

————————————————————————————————————————————————-

 

INFO angående vinterstrøm for båter HBF

Gjeldende fra 1.november til 30.april 2020/2021

Som vedtatt i generalforsamling blir det kun mulighet for medlemmer som benytter seg av HBF sine strømkabler med integrert Kw/t måler å ha vinterstrøm.

Medlemmene blir da fakturert for reelt forbruk.

Ta kontakt med havnesjef eller bryggesjef for tildeling av kabel.

For medlemmer tilhørende indre havn skal Rolf Birkedal kontaktes på telefon 99013180.

NB!

Alle andre kabler som er tilkoblet HBF strømsøyler blir fjernet etter 1.november 2019.

 

Hilsen Styret

 


Hundvåg båtforening HBF

Foreningens formål er å arbeide for en god småbåthavn med et godt båtmiljø for medlemmene, og ivareta medlemmenes interesser som båtbrukere overfor myndigheter og samfunn.

Foreningen ble opprettet i 1963 og hadde 50 års jubileum i 2013. Pr i dag er vi ca 200 medlemmer og en velfungerende forening.

Hundvåg Båtforening har 2 bryggeanlegg i god stand, Prestø og Indre havn. Flytebryggene ble skiftet ut for noen år siden og det har også blitt utført oppgraderinger på det elektriske både på ytre og indre havn. Utskiftinger av utriggere og annen løpende utbedringer blir utført etter som det er behov.

I 2014 ble HBF kåret til årets båtforening av bladet Båtmagasinet, og dette setter vi stor pris på både medlemmer og styret.

Link til reportasjen som var i Båtmagasinet, årets båthavn 2014.

HBF blir drevet på dugnad av et valgt styre som er valgt av medlemmene på generalforsamling. Generalforsamlingen blir gjennomført 1 gang i året, i mars måned.

HBF er sponsor og samarbeidspartner med Ryfylke friluftsråd.

På hjemmesiden til Ryfylke friluftsråd vil dere finne mange flotte forslag til turer både med og uten båt.

Vi kan også med glede informere om at vi har inngått en avtale med Aboat  som vil gi medlemmer av HBF 15 % rabatt på timepris ved service/reparasjon.