Velkommen til Hundvåg Båtforening

Bruk av HBK sin båtramp

Da har vi klart å få til en avtale om bruk av rampen til HBK. Nøkkel fås av Rolf som stort sett er på holmen mellom 10 og 16 hverdager. Ved behov utenom dette kan han nås på 99013180. Da må det påregnes en Cider som takk for god service

Mvh Styret

————————————————————————————————————————————

 

UTSATT INNTIL VIDERE – Generelforsamling torsdag 19.mars 2020 

På grunn av situasjonen angående Coronavirus er Generalforsamlingen utsatt inntil videre.

Det vil komme nytt møtetidspunkt så snart situasjonen er avklart. Håper alle har forståelse for dette.

Med vennlig hilsen Styret

 

———————————————————————————————————————————–

 

Innkalling til alle medlemmer av Hundvåg Båtforening for Generalforsamling – 2020

Sted: Lions lokaler på Buøy – tidl. SR-Bank filial

Dato: Torsdag 19.mars 2020

Klokken: 19.00

Vennligst bekreft din deltagelse med å sende sms eller mail til sekretær eller meld deg på via foreningens Facebook side innen 01.03.2020.  Dette pga både plass og servering.

Dagsorden:

  • Godkjenning av møte innkalling og dagsorden
  • Styrets årsberetning
  • Revidert regnskap
  • Handlingsplan
  • Innkomne forslag
  • Valg

Pkt. 5) Forslag må være levert styret på adresse:

Hundvåg Båtforening, Postboks 12, 4086 Hundvåg,

alternativt via mail til sekretær; videik@equinor.com,

innen 27 februar 2020.

 

Dokumentasjon for Generalforsamling kan finnes på medlems delen av vår hjemmeside.

Vel møtt! Det vil bli enkel servering.

Med vennlig hilsen Styret

 

————————————————————————————————————————————————–

Nøkkel til rampen i Lundsvågen

 

Hundvåg båtforening (HBF) har ikke lenger hverken medlemskap eller nøkkel til rampen til Lundsvågen båtforening (LBF). Styret i HBF har prøvd å komme frem til en avtale for alle våre medlemmer men lykkes ikke. For de som har ønsker eller har behov for å bruke denne rampen oppfordres det til å tegne personlig medlemskap i LBF.

Styret i HBF har videre forespurt Hundvåg Båt og Karosseri (HBK) i «Hundvåg-krossen» om pris på en avtale om felles bruk av rampen til HBK. Styret i HBF avventer svar fra HBK.

Mvh Styret

 

————————————————————————————————————————————————–

 

Overlevering av arkiv fra Hundvåg båtforening

HBF mottok for en tid tilbake en henvendelse fra Stavanger byarkiv med forespørsel om vi ønsket at foreningens arkiver skulle oppbevares hos Stavanger byarkiv. Tilsvarende henvendelse er for øvrig sendt til alle båtforeninger i Stavanger kommune.

Stavanger byarkiv har som oppgave å ta vare på og dokumentere alle sider av kommunens og byens historie, og de oppbevarer og formidler arkiver fra Stavanger kommune, lokale bedrifter, foreninger, organisasjoner og privatpersoner.

Styret i HBF diskuterte forslaget og ble enig om overføring av vårt arkiv til Stavanger byarkiv. Overføring av arkiv ble foretatt 15.11.2019, og signert kontrakt er vedlagt.

Arkivet ble grundig gjennomgått og sortert, slik at det overførte materialet ble klassifisert som åpent og derved kan gjøres kjent for allmennheten.

HBF har valgt å deponere arkivet, det betyr at vi beholder eiendomsretten, men innholdet er klassifisert som åpent.

Arkivet er nå registrert som privatarkiv PA-0658. Når arkivet er ordnet blir digital katalog over materialet publisert på arkivportalen.no.

Dette til medlemmenes orientering.

Signert kontrakt: Avtale mellom HBF og Stavanger Byarkiv

Hilsen styret

 

————————————————————————————————————————————————-

 

INFO angående vinterstrøm for båter HBF

Gjeldende fra 1.november til 30.april 2019/2020

Som vedtatt i generalforsamling blir det kun mulighet for medlemmer som benytter seg av HBF sine strømkabler med integrert Kw/t måler å ha vinterstrøm.

Medlemmene blir da fakturert for reelt forbruk.

Ta kontakt med havnesjef eller bryggesjef for tildeling av kabel.

For medlemmer tilhørende indre havn skal Rolf Birkedal kontaktes på telefon 99013180.

NB!

Alle andre kabler som er tilkoblet HBF strømsøyler blir fjernet etter 1.november 2019.

 

Hilsen Styret

 


Hundvåg båtforening HBF

Foreningens formål er å arbeide for en god småbåthavn med et godt båtmiljø for medlemmene, og ivareta medlemmenes interesser som båtbrukere overfor myndigheter og samfunn.

Foreningen ble opprettet i 1963 og hadde 50 års jubileum i 2013. Pr i dag er vi ca 200 medlemmer og en velfungerende forening.

Hundvåg Båtforening har 2 bryggeanlegg i god stand, Prestø og Indre havn. Flytebryggene ble skiftet ut for noen år siden og det har også blitt utført oppgraderinger på det elektriske både på ytre og indre havn. Utskiftinger av utriggere og annen løpende utbedringer blir utført etter som det er behov.

I 2014 ble HBF kåret til årets båtforening av bladet Båtmagasinet, og dette setter vi stor pris på både medlemmer og styret.

Link til reportasjen som var i Båtmagasinet, årets båthavn 2014.

HBF blir drevet på dugnad av et valgt styre som er valgt av medlemmene på generalforsamling. Generalforsamlingen blir gjennomført 1 gang i året, i mars måned.

HBF er sponsor og samarbeidspartner med Ryfylke friluftsråd.

På hjemmesiden til Ryfylke friluftsråd vil dere finne mange flotte forslag til turer både med og uten båt.

Vi kan også med glede informere om at vi har inngått en avtale med Aboat  som vil gi medlemmer av HBF 15 % rabatt på timepris ved service/reparasjon.

Foreningen er også medlem i KNBF.