Velkommen til Hundvåg Båtforening

Innkalling til alle medlemmer av Hundvåg Båtforening for Generalforsamling – 2021

Sted: Speiderhuset Øytun, Berge Odelsvei 36, Hundvåg

Dato: Torsdag 29.April 2021

Klokken: 19.00

 

Dagsorden:

  1. Godkjenning av møte innkalling og dagsorden
  2. Styrets årsberetning
  3. Revidert regnskap
  4. Handlingsplan
  5. Innkomne forslag
  6. Valg

 

Pkt. 5) Forslag må være levert styret på adresse:

Hundvåg Båtforening, Postboks 12, 4086 Hundvåg,

alternativt via mail til sekretær; videik@equinor.com

innen 15 mars 2021.

 

Dokumentasjon for Generalforsamling kan finnes på medlems delen av vår hjemmeside.

 

Vel møtt!

Det vil IKKE bli servering pga smittevernstiltak.

Med vennlig hilsen Styret HBF


 

Miljøstasjonen på Prestø

For å få tilkomst til rommet for batterier og spillolje må det benyttes en nøkkel som henger på veggen inne i bua på Prestø. For å komme inn i bua brukes nøkkelbrikke.

Dette for info.

Mvh Styret

————————————————————————————————————————————————

 

Bruk av HBK sin båtramp

Da har vi klart å få til en avtale om bruk av rampen til HBK. Nøkkel fås av Rolf som stort sett er på holmen mellom 10 og 16 hverdager. Ved behov utenom dette kan han nås på 99013180. Da må det påregnes en Cider som takk for god service

Mvh Styret


 

Overlevering av arkiv fra Hundvåg båtforening

HBF mottok for en tid tilbake en henvendelse fra Stavanger byarkiv med forespørsel om vi ønsket at foreningens arkiver skulle oppbevares hos Stavanger byarkiv. Tilsvarende henvendelse er for øvrig sendt til alle båtforeninger i Stavanger kommune.

Stavanger byarkiv har som oppgave å ta vare på og dokumentere alle sider av kommunens og byens historie, og de oppbevarer og formidler arkiver fra Stavanger kommune, lokale bedrifter, foreninger, organisasjoner og privatpersoner.

Styret i HBF diskuterte forslaget og ble enig om overføring av vårt arkiv til Stavanger byarkiv. Overføring av arkiv ble foretatt 15.11.2019, og signert kontrakt er vedlagt.

Arkivet ble grundig gjennomgått og sortert, slik at det overførte materialet ble klassifisert som åpent og derved kan gjøres kjent for allmennheten.

HBF har valgt å deponere arkivet, det betyr at vi beholder eiendomsretten, men innholdet er klassifisert som åpent.

Arkivet er nå registrert som privatarkiv PA-0658. Når arkivet er ordnet blir digital katalog over materialet publisert på arkivportalen.no.

Dette til medlemmenes orientering.

Signert kontrakt: Avtale mellom HBF og Stavanger Byarkiv

Hilsen styret

 

————————————————————————————————————————————————-

 

INFO angående vinterstrøm for båter HBF

Gjeldende fra 1.november til 30.april 2020/2021

Som vedtatt i generalforsamling blir det kun mulighet for medlemmer som benytter seg av HBF sine strømkabler med integrert Kw/t måler å ha vinterstrøm.

Medlemmene blir da fakturert for reelt forbruk.

Ta kontakt med havnesjef eller bryggesjef for tildeling av kabel.

For medlemmer tilhørende indre havn skal Rolf Birkedal kontaktes på telefon 99013180.

NB!

Alle andre kabler som er tilkoblet HBF strømsøyler blir fjernet etter 1.november 2019.

 

Hilsen Styret

 


Hundvåg båtforening HBF

Foreningens formål er å arbeide for en god småbåthavn med et godt båtmiljø for medlemmene, og ivareta medlemmenes interesser som båtbrukere overfor myndigheter og samfunn.

Foreningen ble opprettet i 1963 og hadde 50 års jubileum i 2013. Pr i dag er vi ca 200 medlemmer og en velfungerende forening.

Hundvåg Båtforening har 2 bryggeanlegg i god stand, Prestø og Indre havn. Flytebryggene ble skiftet ut for noen år siden og det har også blitt utført oppgraderinger på det elektriske både på ytre og indre havn. Utskiftinger av utriggere og annen løpende utbedringer blir utført etter som det er behov.

I 2014 ble HBF kåret til årets båtforening av bladet Båtmagasinet, og dette setter vi stor pris på både medlemmer og styret.

Link til reportasjen som var i Båtmagasinet, årets båthavn 2014.

HBF blir drevet på dugnad av et valgt styre som er valgt av medlemmene på generalforsamling. Generalforsamlingen blir gjennomført 1 gang i året, i mars måned.

HBF er sponsor og samarbeidspartner med Ryfylke friluftsråd.

På hjemmesiden til Ryfylke friluftsråd vil dere finne mange flotte forslag til turer både med og uten båt.

Vi kan også med glede informere om at vi har inngått en avtale med Aboat  som vil gi medlemmer av HBF 15 % rabatt på timepris ved service/reparasjon.