Hva skjer i Hundvåg Båtforening?

OBS! OBS!

Fredag den 19.05.17 blir låsen i hovedporten byttet.

Ny nøkkelbrikke vil bli delt ut, mot innlevering av gammel nøkkel, fredag den 19.05.17 kl. 18:00 i brakken på holmen.

Skulle ikke dette passe kan Rolf Birkedal 99013180 eller Odd Karsten Andersen 93007913 kontaktes for nærmere avtale.

———————————————————————————————

Bruk av Container på Prestø:

Hundvåg Båtforening avdeling Prestø yter medlemmene en service med en avfallscontainer som kan benyttes for båtavfall.

Kriteriene for bruk av containeren er tydelig merket med skilt på utsiden og er i tillegg kommunisert på foreningens hjemmeside.

Styret har registrert av containeren er benyttet til annet avfall som paller, bildekk, taklamper, sekker med julepapir, husholdnings og oppussings emballasje, matavfall, barnebleier, etc. og dette er fullstendig uakseptabelt.

Dette avfallet medfører ekstra utgifter for foreningen og medlemmene pga nødvendig tilleggs sortering, og i tillegg så er det uhygienisk å etterlate husholdnings og matavfall som avgir fryktelig lukt i varme perioder.

Styret ber alle medlemmer vennligst respektere instruksen vedrørende bruk av containeren.

Hilsen Styret

———————————————————————————————

INFO angående vinterstrøm for båter i HBF

Gjeldende fra 1.november til 30.april 2017/2018

Som vedtatt i generalforsamlingen blir det kun mulighet for medlemmer som benytter seg av HBF sine kabler med integrert Kw/t måler til å ha vinterstrøm fremover.

Medlemmene blir da fakturert for reelt forbruk.

Ta kontakt med havnesjef eller bryggesjefer for tildeling av kabel.

NB!

Alle andre kabler som er tilkoblet HBF strømsøyler blir fjernet etter 1.november.

Hilsen Styret

———————————————————————————————

Ryfast og parkering på Indre havn

Pga ombygging i Hundvågkrossen og på parkeringsplass ved indre havn vil det i en periode bare være 4-5 parkeringsplasser tilgjengelig for HBF sine medlemmer. Disse parkeringsplassene vil være på innsiden av midlertidig gjerde.

———————————————————————————————

Sensommerfest for HBF sine medlemmer 🙂

Torsdag 25.August har vi gleden av og invitere til en sensommerfest på Indre havn.

Det vil grilles og det vil bli servert passende drikke til grillmat, vi håper at så mange som mulig vil komme til en sosial samling og drøs om løst og fast.

Sted: Indre havn, bryggeanlegget

Dato: 25.August

Kl.slett: 19.00

Velkommen!

——————————————————————————————–

 • Styremøter avholdes ca 1 gang i mnd, og med et minimum av 8 møter pr år
 • Generalforsamling avholdes 1 gang i året, som regel i mars måned og referat fra dette er lagt ut på medlemsseksjonen for HBF
 • Hundvåg båtforening har fått en samarbeidsavtale med Aboat der medlemmer av HBF vil få 15 % avslag på timepris.
 • Generalforsamling 2016.
  • Sted: Lions lokaler på Buøy tidligere SR-Bank
  • Dato: 10.mars2016
  • Klokken: 19.00
 • Generalforsamling avholdt torsdag 10.mars
 • Generalforsamling 2017.
 • Sted: Lions lokaler på Buøy tidligere SR-Bank
 • Dato: 23.mars 2017
 • Klokken: 19.00
 • Generalforsamling avholdt torsdag 23.mars 2017, se medlemsseksjonene for referat.

Medlemsseksjonen er oppdatert med bryggeplassering oversikt, vedtekter er oppdatert, havnereglement er på plass, og det er en oversikt over styret med telefonnummer på plass. Denne informasjonen kan finnes med å klikke på de «blå boksene» nede til høyre i skjermbildet.